Sběrný dvůr Jarošova 11a/1219, Havířov

vyklízeníUmístění sběrného dvora na mapě:

Provozní doba sběrného dvora:

Pondělí 7:00–18:00
Úterý 7:00–18:00
Středa 7:00–18:00
Čtvrtek 7:00–18:00
Pátek 7:00–18:00
Sobota 7:00–18:00
Neděle zavřeno

Ve sběrném dvoře je možno odevzdat následující druhy odpadů:

 • 08 01 11 * – odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
 • 09 01 01 * – vodné roztoky vývojek v rozpouštědlech
 • 09 01 02 * – vodné roztoky vývojek ofsetových desek
 • 09 01 03 * – roztoky vývojek v rozpouštědlech
 • 09 01 04 * – roztoky ustalovačů
 • 09 01 05 * – bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
 • 09 01 11 * – fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
 • 15 01 10 * – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • 15 01 11 * – kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob
 • 16 01 11 * – brzdové destičky obsahující azbest
 • 16 01 21 * – nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
 • 16 02 13 * – vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (200 kg)
 • 16 05 06 * – laboratorní chemikálie a jejich směsi které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 05 07 * – vyřazené anorganické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 05 08 * – vyřazené organické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 06 01 * – olověné akumulátory
 • 16 06 02 * – nikl-kadmiové baterie a akumulátory
 • 20 01 13 * – rozpouštědla
 • 20 01 14 * – kyseliny
 • 20 01 15 * – zásady
 • 20 01 17 * – fotochemikálie
 • 20 01 19 * – pesticidy
 • 20 01 21 * – zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • 20 01 23 * – vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
 • 20 01 27 * – barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • 20 01 33 * – baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 03 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
 • 20 01 35 * – vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 20 01 21 a 20 01 23
 • 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 33
 • 16 01 03 – pneumatika
 • 17 01 02 – cihly
 • 15 01 02 – plastové obaly
 • 15 01 04 – kovové obaly
 • 15 01 07 – skleněné obaly
 • 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly
 • 20 01 40 – kovy
 • 20 01 38 – dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad
 • 20 03 07 – objemný odpad
 • 17 01 01 – beton
 • 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Občané města Havířova

 • odpady jsou přijímány do sběrného dvora bezplatně
 • podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště
 • množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik)
 • Množství jednorázově odevzdaných stavebních odpadů je limitováno obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www stánkách Města Havířova) a činí maximálně 1 m3 měsíčně na osobu

Mobilní sběrna odpadů

 • Magistrát města Havířova organizuje pro občany také mobilní sběr nebezpečných a ostatních odpadů
 • tento sběr je organizován v jarních a podzimních měsících. – harmonogram přistavení mobilní sběrny bývá s předstihem zveřejňován v Radničních listech, dále je k dispozici na www stránkách města Havířova

Podnikatelské subjekty

 • mohou využívat sběrného dvora za úplatu
 • podmínkou přijetí odpadů je buďto smlouva uzavřená s naší společností nebo jednorázová objednávka
 • veškeré potřebné informace k uzavření smlouvy nebo sepsání objednávky Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel.číslech:
  596 802 615
  596 802 620
  596 802 607
 • smlouvy lze uzavřít v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:
  – živnostenský list
  – plátci DPH osvědčení o registraci
  – údaje o bankovním spojení
  – poskytnout informace o kontaktních osobách vč. telefonického spojení
 • Odpad lze odevzdat pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin

Zpětný odběr elektrozařízení

 • součástí sběrného dvora nebezpečných odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP
 • zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení, podléhající zpětnému odběru
 • elektrozařízení je možno odevzdat denně v době od 7.00 do 18.00 hodin v areálu na ul. Karvinská 63.

Sbírané elektrozařízení:

 • ELEKTROWIN
  – chlazení (chladničky, mrazničky…)
  – velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
  – malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
 • ASEKOL
  – TV a PC monitory – osobní počítače vč. myší a klávesnic – tiskárny – el. psací stroje – videokamery – rádia – ostatní el. hračky…
 • EKOLAMP
  – trubicové zářivky – úsporné zářivky – výbojky