Sběrný dvůr Kravaře (Město Kravaře), Tyršova 5

vyklízení

VEŠKERÉ DOTAZY NA SBĚRNÉ DVORY ZDE

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města Kravaře.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Umístění areálu sběrného dvora v Kravařích:

Provozní doba sběrného dvora (celoroční provoz):
úterý         8.00 – 12.00      14.00 – 18.00
čtvrtek                                  14.00 – 18.00
sobota      8.00 – 12.00