Sběrný dvůr Hlučín, Markvartovická 6, 748 01 Hlučín

vyklízení

VEŠKERÉ DOTAZY NA SBĚRNÉ DVORY ZDE

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města Hlučína, Bobrovníku a Darkoviček.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Umístění areálu sběrného dvoru Hlučín na mapě:

Provozní doba – celoročně:

Pondělí – pátek      8,00 – 18,00 hodin
Sobota                   8,00 – 12,00 hodin
Neděle                   zavřeno