Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí, ulice Žižkova 512

vyklízení

VEŠKERÉ DOTAZY NA SBĚRNÉ DVORY ZDE

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír.

Umístění sběrného dvora v Hradci nad Moravicí:

Provozní doba:

Středa:  10.00 – 17.00

Pátek:   10.00 – 17.00