Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí, ulice Žižkova 512

vyklízení

VEŠKERÉ DOTAZY NA SBĚRNÉ DVORY ZDE

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír.

Umístění sběrného dvora v Hradci nad Moravicí:

Provozní doba:

Středa:  10.00 – 17.00

Pátek:   10.00 – 17.00

Služba pro občany využívajících sběrný  dvůr v Hradci nad Moravicí!

Z důvodu odkládání velkoobjemových odpadů kolem popelnic a sběrných nádob na odpady vznikla pro občany další služba. Komunální servis nabízí odvoz velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, televizory, pračky,…) do sběrného dvora valníkovým automobilem. Tuto službu si občané mohou objednat na telefonním čísle 602504964. Službu hradí v plné výši občané. Platbu uhradí občan řidiči vozidla v hotovosti přímo na místě.  Odpady jsou sváženy z území města Opavy vždy po předchozí domluvě a s ohledem na otevírací dobu sběrných dvorů.

Cena za jednoduchý odvoz odpadů činí 1000,-Kč