Sběrný dvůr Ostrava Zábřeh, U Výtopny

vyklízeníOdpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.

Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Areál OZO U Výtopny, Ostrava Zábřeh na mapě:

Provozní doba:

po: 8 – 18
út: 8 – 18
st: 8 – 18
čt: 8 – 18
pá: 8 – 18
so: 8 – 18
ne: 8 – 18