Sběrný dvůr Ostrava Třebovice, Provozní ulice, K Turkovu

Provozní doba areálu listopad -březen:

po:8.00 – 18.00
út:8.00 – 18.00
st:8.00 – 18.00
čt:8.00 – 18.00
pá:8.00 – 18.00
so:8.00 – 18.00
ne:8.00 – 18.00

Provozní doba areálu duben – říjen

po:8.00 – 20.00
út:8.00 – 20.00
st:8.00 – 20.00
čt:8.00 – 20.00
pá:8.00 – 20.00
so:8.00 – 20.00
ne:8.00 – 20.00

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy  odevzdat:

Bezplatně

 • objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …)
 • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné …)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce …)
 • jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových nádobách)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě, Přívoze a Staré Bělé a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích 

Za poplatek

 • stavební suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) – mimo sběrný dvůr Krásné Pole
 • směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, bytové jádro, plovoucí podlahy, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, heraklit, stavební polystyrén) – mimo sběrný dvůr Krásné Pole
 • okna a dveře (okna, dveře, okenní a dveřní rámy)
 • pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů – cena 50,- Kč/ks.

Prodej zeminového substrátu

 • Balený zeminový substrát, vyrobený v kompostárně OZO Ostrava, lze zakoupit ve všech sběrných dvorech od 1. 4. do 31. 10. – cena 40,- Kč/18 l

Sběrný dvůr Martinov na ulici Provozní / K Turkovu na mapě:

Služba pro občany využívající sběrné dvory v Ostravě!

Z důvodu odkládání velkoobjemových odpadů kolem popelnic a sběrných nádob na odpady vznikla pro občany další služba. Komunální servis nabízí demontáž, snesení, naložení a odvoz velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, televizory, pračky,…) do sběrného dvora, případně na skládku valníkovým automobilem. Tuto službu si občané mohou objednat na telefonním čísle 602504964. Službu hradí v plné výši občané. Platbu uhradí občan řidiči vozidla v hotovosti přímo na místě.  Odpady jsou sváženy z území města Ostravy vždy po předchozí domluvě a s ohledem na otevírací dobu sběrných dvorů.

Cena za odvoz bude stanovena podle množství a druhu odpadu.

Diskuze ke sběrnému dvoru (napište veškeré postřehy, které byste rádi sdělili ostatním uživatelům sběrného dvora):