Sběrný dvůr Ostrava Martinov, Provozní ulice, K Turkovu

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Sběrný dvůr Martinov na ulici Provozní / K Turkovu na mapě:

Provozní doba areálu:

po: 10 – 18
út: 10 – 18
st: 10 – 18
čt: 10 – 18
pá: 10 – 18
so: 8 – 12
ne: ZAVŘENO