Sběrný dvůr Ostrava Přívoz, Slovenská, areál OZO, Ostrava

vyklízeníOdpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města.
Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače).

Umístění sběrného dvora Ostrava Přívoz, Slovenská ulice na mapě:

Provozní doba areálu:

po: 8 – 18
út: 8 – 18
st: 8 – 18
čt: 8 – 18
pá: 8 – 18
so: 8 – 18
ne: 8 – 18