Pronájmy Frýdek Místek

Nabízíme vyklízení bytů, sklepů, půd, zahrad, vyklízení pozůstalostí. Odvoz věcí do sběrných dvorů nebo na skládku. Volejte hned 602504964

Grafy znázorňují aktuální ceny pronájmů starších bytů (horní graf) a ceny pronájmů nových bytů (dolní graf) za poslední rok ve Frýdku Místku k dnešnímu dni (v Kč/m2), dále pak je zobrazena i procentní změna za toto období. Ceny pronájmů bytů jsou vypočítány z inzertních rubrik byty k pronájmu. Aktuální nabídky bytů k pronájmu jsou každodenně přepočítávány na průměrnou cenu:

Zdroj: www.trzniceny.cz