Pronájmy Ostrava

Nabízíme vyklízení bytů, sklepů, půd, zahrad, vyklízení pozůstalostí. Odvoz věcí do sběrných dvorů nebo na skládku. Volejte hned 602504964

Grafy znázorňují aktuální ceny pronájmů starších bytů (horní graf) a ceny pronájmů nových bytů (dolní graf) za poslední rok v Ostravě k dnešnímu dni (v Kč/m2), dále pak je zobrazena i procentní změna za toto období. Ceny pronájmů bytů jsou vypočítány z inzertních rubrik byty k pronájmu. Aktuální nabídky bytů k pronájmu jsou každodenně přepočítávány na průměrnou cenu:

Zdroj: www.trzniceny.cz