Pronájmy Praha

Místo pro vaši reklamu. Volejte 602504964

Na této stránce najdete aktuální informace o cenách pronájmů starších a nově postavených bytů v Praze (cena je uvedena celkově za Prahu) a dále potom po rozkliknutí je uvedena cena v jednotlivých částech Prahy (cena nájmů bytů Praha 1, cena nájmů bytů Praha 2, cena nájmů bytů Praha 3, cena nájmů bytů Praha 4, cena nájmů bytů Praha 5, cena nájmů bytů Praha 6, cena nájmů bytů Praha 7, cena nájmů bytů Praha 8, cena nájmů bytů Praha 9, cena nájmů bytů Praha 10). Pro lepší názornost je uveden graf s průběhem ceny za poslední rok a % změna ceny oproti tomuto období.

Grafy znázorňují aktuální ceny pronájmů starších bytů (horní graf) a ceny pronájmů nových bytů (dolní graf) za poslední rok v Praze k dnešnímu dni (v Kč/m2), dále pak je zobrazena i procentní změna za toto období. Ceny pronájmů bytů jsou vypočítány z inzertních rubrik byty k pronájmu. Aktuální nabídky bytů k pronájmu jsou každodenně přepočítávány na průměrnou cenu:

Zdroj: www.trzniceny.cz

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je index-všb.png.