Sběrný dvůr Praha 4, PSČ: 141 00, Záběhlice, ulice Zakrytá

Otevírací doba zimní čas:
Po – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So 8.30 – 15.00 hod.

Otevírací doba letní čas:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod.
So 8.30 – 15.00 hod

Telefonní číslo do sběrného dvora: klikni zde

Zobrazení sběrného dvora na mapě:

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů:

objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

 • stavební odpad do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • pneumatiky – za poplatek dle velikosti

Ve sběrných dvorech je zřízeno místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení (občané) a odděleného sběru vyřazeného elektrozařízení (firmy), mohou se zde odevzdat následující vyřazená elektrozařízení:

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa
 • zářivky, tzv. úsporné žárovky
 • výbojky (sodíkové, halogenidové)
 • baterie, akumulátory

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat:

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • léčiva a infekční zdravotnický materiál
 • uhynulá zvířata

Pozor! Možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.
Zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů je zdarma pro všechny bez ohledu na trvalé bydliště, nebo na podnikání.
Zažádat o zaslání ročního výkazu množství živnostenského odpadu, odevzdaného na sběrný dvůr, lze prostřednictvím e-mailu: info@psas.cz.

Umístění sběrného dvora na mapě: